MICRO CD ACOUSTIC CD-M166 PRO

2.200.000

Micro không dây CD M166PRO
Hai tay kim loại – Tự ngắt
Sóng UHF xa 40m không vật cảng
Có thể đổi tầng số các tay với nhau
Tầng số từ 200-20khz, 200 kênh
Xuất Xứ: Trung Quốc, BH: 12 tháng