VANG SỐ GUTIN GS820 (VERSION 2022) GTAIR, ANALOG DEVICE

VANG SỐ GUTIN GS820 (NEW 2022), PHIÊN BẢN HỢP TÁC GIỮA GUTIN VÀ TRIPATH MANG ĐẾN SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG VƯỢT TRỘI SO VỚI NHỮNG DÒNG VANG HIỆN NAY TRÊN THỊ TRƯỜNG, ĐƯỢC PHÁT TRIỂN TỪ NHỮNG THẾ MẠNH VỐN CÓ CỦA TRIPATH TÍCH HỢP THÊM CÔNG NGHỆ GT-AIR CỦA GUTIN, MANG ĐẾN HIỆU NĂNG XỬ LÝ TÍN HIỆU ÂM THANH TỐT HƠN, ĐỘ BỀN BỈ VƯỢT TRỘI HƠN SO VỚI TOÀN BỘ PHẦN CÒN LẠI