VANG DSP GUTIN BRABUS-5FX HUYỀN THOẠI TOP 1 ANALOG PROCESSOR THẾ GIỚI

VANG DSP GUTIN BRABUS-5FX LÀ MẪU VANG CƠ DSP ĐA CHỨC NĂNG NÂNG CẤP TỪ HUYỀN THOẠI 5Fx CỦA HÃNG ÂM THANH ĐỨC, BARABUS-5FX CÓ KHẢ NĂNG XỬ LÝ TÍN HIỆU KTV VỚI CON CHIP MẠNH MẼ PHÁT TRIỂN TẠI PHÒNG LAB Ở TANITA GERMANY, ĐỒNG THỜI TÍCH HỢP NHIỀU CÔNG NGHỆ VƯỢT TRỘI GIÚP XỬ LÝ VÀ HIỆU CHỈNH CỰC TỐT CHO BỘ DÀN ÂM THANH. HIỆN NAY TRÊN THỊ TRƯỜNG CÓ MỘT SỐ SẢN PHẨM HÀNG GIẢ VỚI TÊN GỌI KM6FX, 9FX LÀ KHÔNG PHẢI SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG GUTIN